Seal of King-junior Stephen of Eastern Hungary, 1263
later Stephen V of Hungary


István ifjabb király 1263-ban használt függo"pecsétjének töredékes hátoldala
A broken, pendant seal of King-junior Stephen of 1263, front view.

MOL, DL-DF:538.
Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa.
Hungarian Diplomatic Collection. A database of archival sources of medieval Hungary.
Location: Veszprem
SourceIstván ifjabb király pecsétje. King-Jr. Stephen Seal.


Előlapján a király trónszéken ülő alakja a királyi jelvényekkel.
The front - seated figure of the king enthroned with royal insignia.
Körirata (inscription): SIGILLVM • STEPHANI. DE[I • GRA]CIA • REGIS • ET… [HVNG]ARIE.

Az esztergomi primási levéltár egyetlen példányáról.
A single copy in the archives of the Primate of Esztergom.
Knauz Nándor reproductioja után
Reproduction after Nándor Knauz. 1896
SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

See also: The front of the Seal of King-junior Stephen of Eastern Hungary, 1263Belt Buckle with Knights from Kígyóspuszta, Hungary, 13th century
13th Century Illustrations of Costume & Soldiers